The Cure for Cancer

 

Har du læst min søsters Ingers artikel om, hvordan hun blev rask efter en uhelbredelig cancer-diagnose, i min tidligere blog?

 

Jeg er himmelhenrykt for, at min søster i dag er sund og rask.

Jeg håber også, at min begejstring, for hvad hendes valg og proces har givet til mit liv, skinner igennem på min blog og hjemmeside.

Jeg er stolt over at være med til at brede hendes historie ud i verden. Den har et stærkt budskab om, at der kan være et alternativ til kemo og hospitalsindlæggelser. At ”uhelbredelig” ikke altid behøver at være en endegyldig sandhed.

Inger er så sej og jeg er sikker på, at der er nogen derude, der har brug for at høre hendes historie.

Jeg håber også, at artiklen bidrager til at sprede den viden Dr. Young har samlet og som han har givet (noget af) videre til os.

 

Hvad tænkte du, da du læste artiklen?

Jeg vil næsten æde min gamle hat på, at du har tænkt på en eller flere personer, der måske kan have eller kunne have haft glæde af at følge den samme kurs i deres kamp mod cancer.

For vi kender næsten alle mennesker, der kæmper med cancer eller som har mistet en, de holdt af, til cancer.

Dr. Robert Young siger: ”The Cure for Cancer will not be found in the Treatment, but in it´s Prevention”.

Og på dansk:  ”Kuren mod cancer vil ikke findes i behandlingen, men i forebyggelse af sygdommen”.

Altså forebyggelse fremfor helbredelse.

Og så handler det pludselig om os, der ikke har en cancer diagnose!

 

Rens ud og byg op

Dr. Youngs arbejde bygger på, at kroppen er skabt basisk. Ved at rense ud i syre og affaldsstoffer der er ophobet i organismen og i stedet fylde op med masser af næring og energi, og samtidig skabe cirkulation omkring de milliarder af celler vi har i vores krop, bringes kroppen tilbage til en let basisk tilstand, hvor vores egne celler har de bedste betingelser. I modsætning til et surt miljø, hvor mikroorgansimer og  cancerceller trives og vores egne celler ikke kan leve og der derfor er grobund for kroniske inflammationer og diverse sygdoms-tilstande.

Det er en holistisk tankegang. Cancer ses her ikke som et isoleret problem, men som sidste fase af en ubalance, der er opstået over en længere periode. Og ubalancen har i de fleste tilfælde givet andre symptomer undervejs.

 

Livstilssygdomme

Det er ikke tilfældigt, at vi kalder det livsstilssygdomme: åreforkalkning, hjertesygdomme, overvægt, diabetes 2, Alzheimers, astma, knogleskørhed, cancer m.fl. Og selvom vi ikke kan få disse sygdomme til helt at forsvinde, så er jeg overbevist om, at hvis vi ændrer det, der skaber sygdommene, kan vi forhindre mange tilfælde.

Det er altså ikke kun, når det handler om cancer, en alkaline livsstil kommer ind i billedet. Det er alle de sygdomme, der hænger sammen med vores måde at leve på. Store og små.

Jeg oplevede, at den samme livsstil, der hjalp Inger med at overkomme en ”uhelbredelig” cancer, gav mig i min raske krop en fornyet livskraft. Den erfaring ønsker jeg at give videre.

Mit ønske er at inspirere helt almindelige mennesker, som dig og mig, til at stoppe op og kigge lidt på, hvad vi kan gøre for at leve sundere. Ikke på en ”det er nu eller aldrig”-måde, tværtimod, jeg tror på at de små skridt i den rigtige retning i det lange løb kan skabe større forandringer end 14 dages fanatisk kur i ny og næ.

 

Det handler om vaner.

Det tager tid at ændre vaner. Når vi er sunde og raske, har vi den tid. Vi har energi og overskud til at finde de løsninger, der passer os, så det at leve sundt opleves som en højere livskvalitet i stedet for at være en begrænsning.

Det kræver selvfølgelig, at vi går i gang. I gang med at lære, hvordan vi genskaber balancen i kroppen, hver gang den har været udfordret. For det bliver den. Selvfølgelig. Det er en del af livet.

Og så er det også vigtigt at holde sig i gang: finde de ting motiverer og inspirerer.

Jeg bliver motiveret af at coache andre. Jeg kan ligesom ikke råde til en ting og så selv gøre noget helt andet, vel?

 

Er gåden løst?

Jeg påstår ikke, at jeg eller for den sags skyld Dr. Young kender den endegyldige sandhed omkring sundhed. Men jeg ved, hvad der har virket for min søster, for mig selv og for flere andre jeg har fulgt og støttet.

 

OBS! Du er velkommen til at gøre bloggen mere levende ved at skrive i kommentarfeltet nedenunder.

Bente HarteliusComment