Er mammografi den eneste vej til at opdage brystcancer på et tidligt stadie?

Non-invasive undersøgelsesmetoder

Dr. Robert O. Young, Inger Hartelius, Dr. Galina Migalko

For et par uge siden rejste Min søster Inger og jeg foråret i møde i London, hvor vi mødtes med Dr. Young og Dr. Galina Migalko, der begge talte på en international konference om cancer og onkologi.

Dr. Youngs foredrag handlede om, hvordan man via den alkaline livsstil kan helbrede lungecancer og Inger var inviteret til konferencen for, som en del af hans foredrag, at fortælle sin historie og vise et levende eksempel på, at det er muligt.

Ingers tilstedeværelse og historie vækkede i høj grad opsigt. Et levende menneske, fri af cancer, midt i strømmen af oplæg baseret på tal og statistikker.

Dr. Galina fortalte om de ikke-invasive undersøgelsesmetoder, hun anvender: thermografisk scanning, ultralyd scanning og så det mest spændende: “3D Full Body Bio-Electro Functional Scan”, en funktionel test jeg ikke er stødt på andre steder. Den har jeg endnu ikke prøvet.

Dr. Galina talte også specifikt om tidlig opdagelse af brystcancer. Hun er meget klar: hun anbefaler ikke mammografi. I USA vælger mange kvinder at få lavet en thermografisk scanning i stedet for mammografien, men det viser sig, at der er for stor usikkerhed ved at anvende denne metode alene, i hvert fald i nogle tilfælde. Dr. Galina kombinerer derfor thermografisk scanning med ultralydscanning. Ultralydsscanning er ligesom thermografi ikke-invasiv og har ingen kendte bivirkninger. 

Et par dage efter vi kom hjem fra London, modtog jeg en indkaldelse til mammografi - screening for brystcancer. Det inspirerede mig til at skrive denne blog.

Nej tak til mammografi

Hvert andet år får til alle kvinder mellem 50 og 69 år i Danmark tilbuddet om screening for brystcancer. Alligevel er der en del kvinder, der siger nej tak. Selvom vores sundhedsmyndigheder ikke er i tvivl om den positive effekt af screeningen, er der studier, der viser et andet billede:

Screeningen forhindrer ikke fremskreden brystkræft, og raske kvinder, der aldrig ville have fået kræft, bliver opereret og evt. tilbudt røntgen og kemo.

Brystcancer er den hyppigste cancerform blandt kvinder på verdensplan og Danmark ligger højt på listen over den højeste forekomst. Dette skal derfor på ingen måde tages som en opfordring til at droppe undersøgelserne og “lade stå til”.

Også denne gang sagde jeg nej tak til tilbuddet om mammografi. Den væsentligste grund for mig er, at jeg ikke ønsker at udsætte mig selv for den radioaktive stråling, som i sig selv er kræftfremkaldende. Jeg mener samtidig, at jeg beskytter mig selv bedre med andre undersøgelser. Undersøgelser, som kan spore en optakt til brystcancer på et tidligt stadie, hvor operation, røngten og kemo ikke er på tale og det er lettere at have tillid til at en livsstilsændring og alternative behandlingsmetoder kan vende udviklingen.

Thermografisk scanning af overkroppen

Thermografisk scanning af overkroppen

Medicinsk Termografisk scanning

Jeg får jævnligt lavet en termografisk scanning. Den termografiske scanning registrerer kroppens varmeudstråling og har været brugt i USA til bl.a. brystscanning i mange år.

Inden dannelsen af en egentlig cancerknude er der en øget blodgennemstrømning i området og området ses derfor varmere på termografien. På den måde kan man i mange tilfælde spore optakten til en knude, længe inden den kan ses på en mammografi.

Den termografiske scanning bruges ikke i det offentlige system.. Herhjemme tilbydes den af: Breastcare Clinic v. Susanne Lodahl og af Thermocare.

Nu ved jeg så, at termografien alene heller ikke altid er nok.

Ultralydscanning

Nogle kvinder har “tæt brystvæv”. Disse kvinder har øget risiko for brystcancer. Samtidig er risikoen for at mammografien ikke afslører en cancerknude større i tæt brystvæv. Ofte kan disse knuder opdages ved en ultralydscanning.

Ultralydscanningen kender vi mest fra scanninger af det ufødte barn inden i livmoderen og til undersøgelse af de indre organer. Denne undersøgelsesform kan også vise en tumor i et tidligt stadie og den kan vise om der er et mistænkeligt område i brystet, en cyste eller noget, der skal undersøges nærmere. Det er faktisk den undersøgelse, man først bliver sendt til på hospitalet, hvis man mærker en knude i brystet eller mammografien viser noget mistænkeligt.

Du kan få ultralydsscanning foretaget på private klinikker, f.eks Frederiksstadens Klinik i København K

Den termografiske scanning kan i visse tilfælde vise, at der er øget blodtilførsel til et område i brystet og på den måde spore forandringer længe inden en tumor kan ses i en mammografi.

Den termografiske scanning kan i visse tilfælde vise, at der er øget blodtilførsel til et område i brystet og på den måde spore forandringer længe inden en tumor kan ses i en mammografi.

Mammografi vs thermografi

Mammografien bruges som redskab til at opdage brystcanceren i et tidligt stadie. Billedet her viser, at en brystcancer som regel har været undervejs i op til 7 år, før den kan ses på mammografi. Thermografien vil i en del tilfælde opdage den på et meget tidligt stadie, hvor der er tid til at ændre sin livsstil, så operation, kemo og røntgen aldrig kommer på tale.

Selvundersøgelse af bryster

Nuværende forskning viser, at det vigtigste i forhold til at overleve brystkræft er, at det opdages tidligt. Hvis celleforandringerne opdages i de tidligste stadier, er det muligt at helbrede 95% af alle tilfælde.

Mange brystproblemer opdages faktisk af kvinderne selv, ofte ved et tilfælde. Ved at checke dine bryster hver måned lærer du at genkende, hvad der er normalt for dig og hvad der er en forandring. Hvis du føler noget unormalt, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du ikke allerede har en rutine, hvor du undersøger dine bryster kan du downloade en vejledning her.

Du betaler selv

I modsætning til mammografien som du automatisk indkaldes til gennem vores sundhedssystem, skal du selv betale for både termografi og ultralyd, så længe det er forebyggende. Opdager du ved selvundersøgelse af dine bryster noget mistænkeligt, tager sundhedssystemet til gengæld effektivt over.

Mød Robert O. Young og Galina Migalko

Kilden til disse oplysninger er Dr. Galinas hjemmeside, hvor du selv også kan læse om 3D Full Body Bio-Electro Scan og Non-Invasive Blood Analysis.

Dr. Young og Dr. Galina rejser i hele verden og kommer hyppigt til Europa. Skriv til mig, hvis du ønsker at vide mere.

Bente HarteliusComment